| Mer

här gör du vid uppsägning

 

Hyreslägenhet
Om du tänker flytta måste du göra en skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit in till oss. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader.

Garage
Uppsägning av garageplats måste göras skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit in till oss. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader.

Parkeringsplats
Uppsägning av parkeringsplats måste göras skriftligt. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter det att uppsägningen kommit in till oss. Uppsägningstiden är 1 kalendermånad.


Logga in på Mina Sidor - se flik "För hyresgästen"  - och skriv ut uppsägningsblanketter för lägenhet, garage och parkeringsplats. Uppsägningen ska sedan postas till: HSB Hyresrätt i Dalarna AB, Box 258, 781 23 Borlänge.

 

I annat fall kan du skriva på uppsägningen av din lägenhet, garage eller parkeringsplats om du besöker oss på Borganäsvägen 18, Borlänge eller Åsgatan 44, Falun.